Sale!

אהבת קדומים -אבן עזרא ג’ כרכים

חיבור עמוק וישיבתי מקיף ובהיר על פירוש רבי אברהם אבן עזרא על חמישה חומשי תורה שכתב הרב הגאון אליהו כהן אלוביצקי. דגש חזק העמיד המחבר על ביאור מקורות האבן עזרא מחז“ל, תלמוד בבלי וירושלמי ,מדרשים ותרגומים ומהזוה“ק, כמו כן מעמיק ומקיף המחבר למצוא הרבה שיטות מרבותינו הראשונים כפירוש הראב“ע.

המחיר המקורי היה: ₪142.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪117.00.