מבצע!

אוסף מדרשים זכרון אהרן א

מדרש תדשא. מדרש ויושע.
מדרש עשרת הדברות.מדרש
תמורה. מדרש כונן. מדרש הלל.
מהדורה חדשה מעובדת ומנוקדת.
עם כל המפרשים: אשל אברהם.
אשל חיים. בית הגדול.כעת חיה.
עיני כל חי. צרוף הכסף. בחון
הזהב.

68.00