Sale!

אוסף מדרשים חלק א’

על ספר שמות, מהדורה מחודשת מסודרת מחדש מנוקדת בהגהה מדוייקת מאוד עפ”י מהדורת הורוויץ. בתוספות תשע עשרה פירושים ובחלקם חדשים מכת”י: הגהות הגר”א. פירושי רבי סולימאן אוחנה. שבות יהודה. מרכבת המשנה. מדרש אליעזר. התורה והמצוה-מלבי”ם. בירורי ומצוי המדות. מדות טובות. רבי חיים כפוסי. זה ינחמנו. באר אברהם. ולא עוד אלא. מי החסד. משמרות כהונה. הר אפרים. קו המדה. מסורת המכילתא. כולם מעובדים מחדש בתוספות מ”מ הדגשות פיסוק וקיטוע.

המחיר המקורי היה: ₪54.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪46.00.