Sale!

אוסף מדרשים חלק ב’

הכוללים שמונה עשר מדרשים קטנים ובתוכם מדרש מעשה בראשית, מדרש ויסעו, דברי הימים למשה רבינו, מדרש אלה אזכרה, מדרש אל יתהלל, מגילת אנטיוכוס השלם, חיבור יפה מהישועה ועוד מהדורה חדשה מנוקדת עם כל המפרשים וביאורים ופירושים ציונים והשואות ותורה אור השלם.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.