Sale!

אוצרות הטהרה

הרב שמואל קוריץ
הלכות נדה על פי פסקי שבט הלוי וגדולי ההוראה בדורנו,
חובר ע“י הרב שמואל קוריץ רב קהילות החסידים מודיעין עילית.
מהדורה שישית מורחבת עם הוספות והשלמות.

המחיר המקורי היה: ₪74.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪63.00.