Sale!

אוצרות להורות נתן על התורה

מכון להורות נתן
הרב נתן געשטעטנער
ובו חידושים וביאורים, אמרים נעימים ומובחרים,
בדרך אגדה ותוכחת מוסר נאמרים, כולל עובדות והנהגות
ודברי תורה מרבותינו צדיקי קמאי.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.