Sale!

אוצר הפוסקים אבהע”ז סימן קכ”ט חלק א’

שני הכרכים הראשונים בסדרה בהם מובאים כינוס וסיכום תמצית דברי הפוסקים וספרי השו”ת הלכה ומעשה לפי סדר השולחן ערוך בענינים המסובכים של שמות גיטין.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.