Sale!

אוצר הפוסקים אבהע”ז קכט – ד’ כרכים בינוני

חלק א: סעיף א -ו
חלק ב: סעיף ז- י”ג
חלק ג: סעיף י”ד – י”ז
חלק ד: סעיף י”ח – ל”ד
כינוס וסיכום תמצית דברי הפוסקים וספרי השו”ת הלכה ומעשה לפי סדר השולחן ערוך בענינים המסובכים של שמות גיטין.

המלאי אזל

המחיר המקורי היה: ₪180.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪153.00.

המלאי אזל