Sale!

אוצר הפוסקים אבן העזר סימן קכט יד -יז

שני הכרכים הראשונים בסדרה בהם מובאים כינוס וסיכום תמצית דברי הפוסקים וספרי השו”ת הלכה ומעשה לפי סדר השולחן ערוך בענינים המסובכים של שמות גיטין.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.