Sale!

אוצר מדרשי איכה

מדרש איכה רבה עם כל המפרשים “יפה ענף”, “ולא עוד אלא”, “זכירה לחיים”, “מדרש איכה” נוסח כת”י, “מדרש זוטא” “מדרש לקח טוב” מהדורה מחודשת בתוספת אלפי מ”מ והדגשות הפס‘ הערות ופירושים.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.