Sale!

אוצר מדרשי אסתר

בו באו מדרש רבה השלם על אסתר בתוספת כל המפרשים ובראשם הפירוש “יפה ענף” ועוד עשרה מפרשים וכל המדרשים הקטנים שנדפסו על אסתר. ודרשות מהר”י שטייף מכת”י על ז‘ אדר.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.