אוצר מדרשי המגילות סט ו כרכים

הכולל בתוכו:
אוצר מדרשי איכה
אוצר מדרשי אסתר
אוצר מדרשי קהלת
אוצר מדרשי רות
אוצר מדרשי שיר השירים ב"כ

357.00