Sale!

אוצר מדרשי קהלת

בו באו מדרש רבה השלם על קהלת מעובד בשלימות עם הדגשות כל הפסוקים, בתוספות כל המפרשים ובראשם פירוש ה”יפה ענף” לרבינו שמואל יפה אשכנזי. שמופיע לראשונה לאור עולם מכתי”ק. ועוד ארבעה עשר מפרשים על הדף. בתוספות “מדרש קהלת זוטא”, “מדרש לקח טוב” על קהלת.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.