Sale!

אוצר מדרשי רות

בו באו מדרש רבה השלם על רות בתוספת כל המפרשים ובראשם פירוש היפה ענף למהר”ש אשכנזי ועוד ארבע עשר מפרשים, כמו”כ נוסף פירוש משיב נפש על מגילת רות לרבינו הב”ח, וכן פירוש החת”ס.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.