Sale!

אוצר מדרשי שיר השירים ב”כ

בו באו מדרש רבה השלם על שיה”ש בתוספות כל המפרשים ובראשם יפה קול למהר”ש אשכנזי. ‘כנפי יונה‘ ועוד ארבעה עשר מפרשים על הדף.‘מדרש שיה”ש מכת”י’. מדרש זוטא. מדרש לקח טוב. מהדורה מחודשת עם כל המעלות.

המחיר המקורי היה: ₪154.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪120.00.