Sale!

אוצר מפרשי הגדה מהדורה רגילה

אוצר מקיף ויחודי של הפירושים והביאורים על כל חלקי הגדה של פסח. מלוקט בצורה בהירה ותמציתית מתוך למעלה משמונה מאות ספרים.

64.00