Sale!

אוצר מפרשי ההושענות

מיוסד ומבואר על פי מקראות ומדרשי חז”ל, אוצר מקיף ויחודי של הביאורים והפירושים על פיוטי ההושענות, מתוך מאות ספרי ראשונים ואחרונים

68.00