Sale!

אוצר מפרשי התורה -ו’ כרכים

סדרה מונומנטלית אשר שינתה
את הרגלי הלימוד בעיון של התורה
שבכתב. אוצר מקיף וממצה של כל הספרות
הפרשנית על התורה תחת קורת גג
אחת בעריכה תמציתית וייחודית
מתוך קרוב לאלף ספרים לצד
פסוקי התורה תרגום ופירש”י. • בראשית א בראשית-תולדות
• בראשית ב ויצא-ויחי
• שמות א שמות-משפטים
• שמות ב תרומה-פקודי
• במדבר א במדבר-קרח –

המחיר המקורי היה: ₪690.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪475.00.