Sale!

אורחות שבת חלק ד

הלכות נר שבת מיוסדים על דברי גדולי הפוסקים
ועל דברי רבותינו המשנה ברורה והחזון איש
ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות
שנתחדשו בזמנינו.
באורי הלכה בגדרי נר שבת והלכותיו

המחיר המקורי היה: ₪50.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪43.00.