Sale!

אור גדול שו”ת

רבי ירוחם יהודה ליב פרלמן זצ”ל תשובות וכתבים בענינים שונים. בתוספת ציונים ומקורות, מראי מקומות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.