Sale!

אור הגנוז קידושין חלק ב’

פירוש קידושין לתלמיד הרא”ש יוצא לאור לראשונה מכתב יד והוא פירוש הלכות הרי”ף לקידושין ופירוש סוגיות התלמוד הבאות בהלכות. בצירוף מקורות והערות וביאורים נרחבים, מבוא ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.