אידרת אליהו / אדרא רבא ואדרא זוטא עם ביאורי הגר”א

35.00