Sale!

אמונת חכמים

רבי אביעד שר שלום באזילה אב”ד מנטובה בשבח חכמת הקבלה ובגנות הפילוספיה. הערות וביאורים מהיעב”ץ. מהדורה מחודשת באופן יסודי בתו’ מבואות ותולדות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪52.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪45.00.