Sale!

באר הגולה למהר”ל מפראג – סט

סדרת הספרים המופלאה מספרי המהר”ל. מעובדת וערוכה מחדש ע”פ דפוסים ראשונים וכת”י, עם ציונים ומקורות, הערות וביאורים, מקבילות מכל ספרי המהר”ל, מבואות ומפתחות, ע”י הרב יהושע הרטמן שליט”א.

128.00