Sale!

באר הדעת ב’ כרכים

הלכות תערובות

הרב אהרן הכהן כ”ץ
הספר מברר ומלבן דיני תערובות בבהירות נפלאה.
מאסף ומקבץ כל דברי הפוסקים להבנת כל סעיף על בוריו.
דגש מיוחד לבאר כל דברי “הפרי מגדים” והחוות דעת”
עד להלכה ולמעשה.

המחיר המקורי היה: ₪100.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪85.00.