Sale!

בזך הלבונה עה”ת ב”כ

רבי בנימין זאב כהן זצ”ל ביאורים ודרושים על התורה, בראשית- שמות. יו”ל לראשונה במלואו מכת”י המחבר הגאון אב”ד באדן זצ”ל, עם מבוא מקיף ונספחים.

המחיר המקורי היה: ₪121.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪69.00.