Sale!

בחצרות בית ה’ – הזכיה הגדולה

הסדרה המפורסמת המחזירה אותנו לימי בית המקדש , יחד נסחף לעלילה מרתקת , נעקוב אחר הנעשה בעזרת הכהנים , בלשכת הגזית ובירושלים של אז ונרכוש ידע רחב בהלכות המקדש והקורבנות ובחיי עם ישראל בשבתו על אדמתו. בהמלצת הגר”ח קניבסקי שליט”א.

47.00