Sale!

בית הבחירה – אבות.

רבינו מנחם המאירי יו”ל בשלימותו על פי כת”י פטרסבורג, עם מבוא, שינוי נוסחאות הערות וביאורים ומפתחות כולל נספח מתוך הספר “חיבור התשובה” השיכים לדברי המשנה באבות.

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪70.00.