Sale!

בית מנוחה

רבי ישראל זאב הורביץ זצ”ל חידושים וביאורים על מסכת שבת מאת הגאון אב”ד אויהעל זצ”ל, מח”ס שו”ת “בית ישראל”, “ארץ חמדה” ועוד. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪30.00.