Sale!

בכל נפשך – הרב נתן צבי פינקל זצ”ל

סיפור חייו המפעים של הגרנ”צ פינקל זצ”ל, ראש ישיבת מיר, אינו רק ספר ביוגרפיה, אלא ספר מוסר לכל בן תורה, בפרט לצעירי הצאן.

58.00