Sale!

בנין אפריון

רבי שלמה האליס זצ”ל שו”ת וחידושי סוגיות בענינים שונים,מאת הגאון מלבוב זצ”ל. יו”ל מכת”י המחבר עם ציונים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.