Sale!

בני יוסף – בני בנימין

הרה“ק רבי יוסף בנימין רייך זצ“ל
ספרו של הרה“ק אבדק“ק דיבאטיטש
נכד הרה“ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע“א
בעל מחבר ספר בני יששכר, על התורה , מועדים וש“ס
יו“ל במהדורה מפוארת עם מראי מקומות הערות ומפתחות

המחיר המקורי היה: ₪54.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪46.00.