Sale!

ברייתא דרבי ישמעאל

עם פירושי הראב”ד, הרמ”ה,
ריב”ק, ראב”ן והרא”ש
עם הערות וביאורים רחבים מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.