Sale!

ברית עולם

הרב משה צבי הלוי ראטה
שולחן ערוך הלכות נדה כולל דברי הט“ז, ש“ך ופתחי תשובה
בתוספת ”ברית הלוי“ מקורות ההלכה, הערות והארות, דינים
טעמים ומנהגים.
אוצר תפילות לברית אוצר מלא של כל התפילות והתחינות לאב ולאם
למוהל לסנדק ולקהל, לוואך נאכט, ליום הברית מילה ולאחריו.

המחיר המקורי היה: ₪47.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪40.00.