Sale!

ברכי יוסף ד’ כרכים

רבי חיים יוסף דוד אזולאי-מרן החיד”א ביאור והערות וציונים נפלאים על כל ארבע חלקי שו”ע, מהדורה מחודשת ומושלמת בתוספות אלפי מ”מ וציונים והערות, עם פנים השו”ע על הדף, ומפתחות. שלשה כרכים

המחיר המקורי היה: ₪413.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪352.00.