Sale!

דובר שלום

רבי שלום בער פישל אב”ד ווערלפט גיסו של מרן המהר”י שטייף ביאורים והערות נפלאים על חלק משו”ע או”ח, עם ציונים והערות מכת”י חי’ סוגיות ומפתחות תולדות משפחת פישל מחקר מקיף ונפלא מאוד לתולדות כל משפחת פישל לדורותיה.

המחיר המקורי היה: ₪65.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.