Sale!

דרוש על התורה למהר”ל מפראג

הוצאת מכון ירושלים
דרוש על התורה מאת הרב ר‘ יהודה ליווא ב“ר בצלאל
המהר“ל מפראג שדרש בפוזנא בחג השבועות שנת שנ“ב
יו“ל ע“פ דפו“ר עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות,
מקבילות משאר ספרי המהר“ל ומפתחות.
נלקט ונערך בעזהשי“ת ע“י הרב יהושע דוד הרטמן

המחיר המקורי היה: ₪80.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.