Sale!

דרכה של תורה ג”כ

בשלושה כרכים קובצו מאות עובדות מגדולי
הדורות מכל התקופות. משולבות עם מאמרי
חז”ל והספרים הקדושים, המלהיבים את הלב
להתמדה בתורה ויגיעתה.
הגאון רבי דב יפה שליט”א התבטא על הספרים:
“מי שיקנה את הספרים לבניו, יגדיל בהם את
אהבת התורה, כבוד התורה ושקידתה, ויגדיל בהם
את הסיכויים לגדול תלמיד חכם אמיתי”.

המחיר המקורי היה: ₪188.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪160.00.