Sale!

דרשות הרא”ש (רבי אברהם שאג)

רבי אברהם שאג למעלה משלוש מאות דרשות נפלאות מאד בגודל עמקותם ובהיקפם מסודרים לפי זמני ומועדי השנה ולפי מאורעות שונים .כולם נדפסו מכי”ק בתוספת ביאורים לבאר דבריו העמוקים ומפתחות מפורטים על סדר הנושאים בתוספת תולדות חייו הקדושים וחיי משפחתו וצילומי מסמכים נדירים.

המחיר המקורי היה: ₪183.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪156.00.