Sale!

דרשות הרז”ה ב’ כרכים

הוצאת זכרון אהרן
רבי זאב וואלף אולסקר
בעל חידושי הרז“ה ב“כ.
ספר דרשות נפלא מאוד נדפס מכתי“ק על כל פרשיות התורה
והמועדים בעריכה יסודית תוספת כותרות צד מ“מ מפתחות
מפורטות תולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪154.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪131.00.