Sale!

דרשות כתב סופר ב”כ

רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצוק“ל דרושים ומאמרים למועדי השנה ממרן רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצוק“ל בנו וממלא מקומו של רבינו בעל החתם סופר זצ“ל מופיע עתה לראשונה במהדורה מושלמת ומפוארת מהעתקת עצם כתי“ק עם ליקוט מספריו ומכתבי תלמידיו, מראי מקומות, מקורות וציונים באותיות נאות ומאירות עינים.

המחיר המקורי היה: ₪165.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪141.00.