מבצע!

הגדה של פסח תורת איש

רבי יצחק שלמה אונגר זצוק”ל
ובו שני חלקים:
*דברי תורה וחידושים
*מעשה איש
עובדות מצדיקי הדורות שנשמעו מפי אדוננו מורנו ורבנו
הגאון הצדיק רבי יצחק שלמה אונגר זצוקל
גאבד וראש ישיבת חוג חתם סופר בני ברק

51.00