Sale!

הלכות ומנהגי מהר”ש מנוישטט

רבינו שלום מנוישטאט זצ”ל מספרי המנהגים החשובים והמרכזיים ביותר של ספרות מנהגי אשכנז. מופיע לראשונה על פי כתבי יד, בתוספת ציונים ומקורות, מבוא ונספחים.

53.00