Sale!

הלכות ריבית ב’ כרכים

הרב יהודה ויצמן ספר יסודי ושורשי ומקיף במיוחד במינו את כל הלכות רבית לאלפי פרטיהם ומקורתיהם, מסודר באופן נפלא. מפתחות מפורטות. ב’ כרכים

116.00