Sale!

המזוזה

רבי חיים זלמן אייזען שליט”א
-ספר מקיף ביותר על כל הלכות מזוזה.
-הליכות והלכות, מנהגים ודברי התעוררות.
-ציורים ואיורים להמחשה.
-אלפי מראי מקומות וביאורים.
-תמונות תלת מימד הממחישות את כל האופנים של צורות הפתח ודיניהם.
– מפתחות מפורטים ותוכן ענינים.

המחיר המקורי היה: ₪106.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪91.00.