Sale!

הנותן אמרי שפר – דרשות הראנ”ח

רבי אליהו בן חיים
בעל שו”ת הראנ”ח.
ביאורים ודרושים נפלאים על כל התורה בשילוב ביאורי סוגיות. מהדורה מחודשת ומושלמת

בהדגשת כל הפסוקים וכותרות משנה, בתוספת אלפי מראי מקומות מפתחות מורחבות ותולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪150.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪128.00.