הקדמת הרמב”ם ליד החזקה – עם ביאור כנפי הנשר

31.00