Sale!

הקדמת הרמב”ם לפירוש המשניות

עם ביאור דרך נשר מהדורה מהודרת ומתוקנת של הקדמת הרמב”ם. בתוספת ביאורים והערות, ציונים ומראי מקומות.

40.00