Sale!

הקשורים ליעקב – דרשות היעב”ץ

הקשורים ליעקב רבינו יעקב עמדין מהדורה מחודשת ומושלמת עם הוספות והשמטות מכתי”ק הערות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪57.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.