Sale!

הרוקח הגדול הלכה ב”כ

לרבינו אלעזר רוקח. ספר המפורסם ביותר במהדורה חדשה עם אלפי תיקונים מדפו”ר וכת”י והערות ציונים וביאורים בתוספות ספרים חדשים מכת”י. ספר מעשה רוקח ספר שערי טריפות. ספר יורה חטאים הגהות שמן רוקח מכת”י הגר”ש ליכטנשטיין הי”ד. מהדורה חדשה ומתוקנת.

המחיר המקורי היה: ₪161.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪137.00.